Open Position.

2019.04.04

신문 발행 기업 회계세무 담당자 채용

- 회계세무

- 과장 ~ 차장

   - 모집분야 : 회계세무팀 / 과 ~ 차장

   - 담당업무
     * 회계 업무
      : IFRS 재무제표 작성 등 결산 업무 수행
      : 연결 재무제표 작성, 연결패키지 작성
      : 회계감사 수감
      : 내부 회계 관리 제도 운용
     * 세무
      : 법인세 세무조정 업무
      : 법인세 연결납부 업무

   - 자격요건
* 4년제 대졸 이상
* 관련 경력 10년 이상
  : 법인세 신고 등 세무조정 업무 가능자
  : 연결 재무제표 작성 유경험자


담당컨설턴트: 손한건 이사
연락처: 0220519827 / 010-3589-9742
이메일: keoni@owonp.com

이전으로

처리중입니다...